อาเซียนคุยสหรัฐฯ กระชับความเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้า พร้อมเร่งหารือขอบเขตการจัดทำ FTA กับแคนาดา คาดประกาศเจรจาในปีนี้

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday June 22, 2021 13:54 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อาเซียน ? สหรัฐฯ หารือแผนงานความร่วมมือใหม่ เน้นเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนไปสหรัฐฯ และคู่เจรจาอื่น พร้อมส่งเสริม MSME ใช้ระบบออนไลน์ประกอบธุรกิจในช่วงโควิด-19 ด้านอาเซียน-แคนาดา เร่งหารือขอบเขตการจัดทำเอฟทีเอระหว่างกัน คาดประกาศการเจรจาได้ในปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - สหรัฐฯ (SEOM-AUSTR) ครั้งที่ 33 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - แคนาดา (SEOM-CANADA) ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อหารือแผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน - สหรัฐฯ และเร่งหารือขอบเขตการจัดทำเอฟทีเอระหว่างอาเซียนและแคนาดา

นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - สหรัฐฯ ได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน - สหรัฐฯ และยังได้หารือแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป (2564-2565) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี โดยมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ไปยังสหรัฐฯ และประเทศคู่เจรจาอื่น การสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้ระบบออนไลน์ประกอบธุรกิจในช่วงโควิด-19 รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ ได้มากขึ้น

นายดวงอาทิตย์ เพิ่มเติมว่า ส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ที่ประชุมเร่งหารือขอบเขตการเจรจาจัดทำเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก คงเหลือประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่อาเซียนยังไม่เคยมีอยู่ในเอฟทีเอที่ผ่านมา โดยที่ประชุมจะเร่งหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - แคนาดา ในเดือนกันยายนนี้ และให้สามารถเปิดการเจรจาเอฟทีเอระหว่างกันภายในปีนี้

สำหรับในวันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2564 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดสัมมนา (Webinar Series) ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความเห็นเรื่องการจัดทำเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา จากทุกภาคส่วนเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของไทยเรื่องการเปิดเจรจาจัดทำเอฟทีเอ อาเซียน -แคนาดา ต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนเคยศึกษาเรื่องนี้ พบว่าเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา จะทำให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 7,967 ล้านเหรียญสหรัฐ (254,944 ล้านบาท) (+1.97%) อาเซียนเพิ่มขึ้น 39,361 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,259,552 ล้านบาท) (+1.6%) และแคนาดาเพิ่มขึ้น 5,104 ล้านเหรียญสหรัฐ (163,328 ล้านบาท) (+0.3%)

????????????????????

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

21 มิถุนายน 2564

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ