‘อาเซียน–อินเดีย’ เดินหน้าทบทวนความตกลงการค้าสินค้า เพิ่มอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 21, 2022 14:21 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

?รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน?อินเดีย? เดินหน้าทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน?อินเดีย (AITIGA) พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (JC) มุ่งเจรจาทบทวนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เล็งเปิดตลาดเพิ่มและมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ภาคธุรกิจ ด้านสภาธุรกิจ พร้อมหนุนความร่วมมือของภาคเอกชนสองฝ่าย ทั้งด้านสุขภาพ เทคโนโลยีและดิจิทัล การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ SMEs startup และ E-Commerce

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน?อินเดีย ครั้งที่ 19 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยที่ประชุมได้รับรองขอบเขตการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน?อินเดีย (ASEAN?India Trade in Goods Agreement: AITIGA) พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) เพื่อเจรจาการทบทวนความตกลง AITIGA

ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย (AITIGA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยปัจจุบันอาเซียนและอินเดียได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเหลือ 0% กว่า 73% ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การค้าทั้งสองฝ่ายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของภาคเอกชนมีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ความตกลงฯ ค่อนข้างต่ำ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากกฎถิ่นกำเนิดสินค้ามีความเข้มงวด ดังนั้น การเจรจาทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ทบทวนกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตของอาเซียนและไทย รวมทั้งเจรจาประเด็นอื่นๆ อาทิ การเปิดตลาดเพิ่มเติมและมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง AITIGA เพื่อให้เปิดกว้างในการเข้าถึงตลาด มีความทันสมัย ลดอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจการค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกับสภาธุรกิจอาเซียน?อินเดีย (ASEAN?India Business Council: AIBC) ถึงทิศทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งภาคเอกชนได้เรียกร้องให้การเจรจาทบทวนความตกลง AITIGA ครอบคลุม ทั้งการเปิดเสรีเพิ่มเติม กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่เปิดกว้าง และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร อีกทั้งจะสนับสนุนความร่วมมือของภาคเอกชนสองฝ่ายในสาขาที่สนใจร่วมกัน อาทิ การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีและดิจิทัล การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ SMEs startup และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ทั้งนี้ ในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดีย มีมูลค่า 91,491.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 39.26% จากปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 53,749.77 ล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 37,742 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการค้าระหว่างไทย-อินเดีย มีมูลค่า 14,940.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 52.52% โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 8,534.10 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงฯ มูลค่า 4,377.29 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 51.29% ของมูลค่าส่งออกไปอินเดียทั้งหมด สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ และอัญมณีและเครื่องประดับ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 6,406.39 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงฯ มูลค่า 748.36 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11.68% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดจากอินเดีย สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

21 กันยายน 2565

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ