ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 13:09 น.

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอำนวยการกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๑๘...

ต่างประเทศ 9 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกลุ่มอำนวยการกระบวนการบาหลี... อ่านต่อ

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์...

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์... อ่านต่อ

อธิบดีกรมยุโรปพบหารืออธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรป...

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป ได้พบหารือกับนายพีทา มิฮาทอฟ (Petar Mehatov) อธิบดีกรมการเมือง... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่...

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทย)... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอิสลาม...

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของนายกรัฐมนตรี...

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของนายกรัฐมนตรี พบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสา...

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนาย Sering Modou Njie... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับนางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย

ต่างประเทศ 8 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธัน พหาทุร โอลิ (H.E. Mr. Dhan Bahadur... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ในระดับรัฐมนตรี ประจำปี...

ต่างประเทศ 3 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD... อ่านต่อ

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกพบหารือเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

ต่างประเทศ 3 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้พบหารือกับดาตุ๊ก โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

ไทยเป็นประธานร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and...

ต่างประเทศ 3 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทย ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมจัดการประชุม ASEAN Regional Forum Inter Sessional Meeting on Non Proliferation and Disarmament (ARF ISM on... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...

ต่างประเทศ 3 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนางสาว Nusrat Chani... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum Special Meeting on...

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum Special... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในการเข้าเยี่ยมคารวะในโอก...

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (H.E. Ms. Wong Siow Ping... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาระหว่างสำนักเลขาธิการ CICA และ...

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา... อ่านต่อ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศยินดี UNHCR ชื่นชมไทยที่ยกระดับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมี...

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พบหารือกับนางแทมมี่ ลินน์ ชาร์ป (Tammi Lynn Sharpe)... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๒๐...

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

อธิบดีกรมยุโรปต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป ต้อนรับนางอันนา ฮัมมาร์เกรน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเ...

ต่างประเทศ 30 เม.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 30 เมษายน พ.ศ. 2567 15:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ