ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงาน International Day of Non-Violence

ข่าวต่างประเทศ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13:22 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน International Day of Non-Violence จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำว่า หลักการ non-violence เป็นประเด็นสากลที่ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันและสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยปัจจุบันความรุนแรงยังหมายรวมถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง ความรุนแรงภายในครอบครัว การคุกคามในโลกออนไลน์ รวมทั้งความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้เรียกร้องให้ทุกคนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างจิตสำนึกที่เอื้อต่อขันติธรรม การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างถูกต้อง การส่งเสริมความยั่งยืนและการดูแลทุกคนในสังคมอย่างครอบคลุม และการดำเนินการระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างโครงสร้างทางสังคมที่เหมาะสม

ในโอกาสนี้ นาง Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และนาง Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการบริหารเอสแคป ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมีการแสดงวีดิทัศน์ชีวประวัติมหาตมะ คานธี การแสดงดนตรี และนิทรรศการภาพวาดของมหาตมะ คานธี

การจัดงาน International Day of Non-Violence จัดขึ้นสืบเนื่องจากข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเห็นชอบให้วันที่ ๒ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านความรุนแรงสากล ซึ่งในปีนี้มีความสำคัญในการครบรอบ ๑๕๐ ปีวันคล้ายวันเกิดของมหาตมะ คานธีอีกด้วย

คำกล่าวของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปรากฎตาม : http://www.mfa.go.th/main/en/news3/9036/109891


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ