รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ข่าวต่างประเทศ Monday July 8, 2024 13:13 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนายเอ็นริเก เอ มานาโล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในปี ๒๕๖๗

ในช่วงการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้หารือทวิภาคีร่วมกันและต่างเห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีความแน่นแฟ้นมายาวนาน จึงเห็นควรที่จะกระชับความร่วมมือ โดยผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและขับเคลื่อนกลไกทวิภาคีที่สำคัญในปี ๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JCBC) ครั้งที่ ๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และเสนอทาบทามการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีภายในปีนี้

ด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน โดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยปัจจุบันมีเอกชนไทยที่ลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากในฟิลิปปินส์ ทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นสาขาที่ฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญมาก ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้ฝ่ายฟิลิปปินส์ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ด้วยดี ซึ่งฟิลิปปินส์ตอบรับให้การสนับสนุนและยินดีหากไทยจะมาลงทุนเพิ่มในสาขา อาทิ ยานยนต์ EV เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ในขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็เห็นความสำคัญของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ต่อการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาและภาคการบริการในประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มเส้นทางบินระหว่างกัน

สำหรับประเด็นความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียน และได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์ในเมียนมา ทะเลจีนใต้ และตะวันออกกลาง

ในระหว่างการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะภาคเอกชนไทยและทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชื่นชมนักลงทุนไทยที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อันช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ