เตรียมลิ้มรสของดีชัยนาท ชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอและผู้สนใจ เที่ยวงาน ‘วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท’ 8 – 18 ก.ย. นี้

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 8, 2022 14:43 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เตรียมลิ้มรสของดีชัยนาท ชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอและผู้สนใจ เที่ยวงาน ?วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท? 8 ? 18 ก.ย. นี้

นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าในเดือนกันยายน จังหวัดชัยนาท มีกำหนดจัดงาน ?วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38? ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 ? 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท สร้างโอกาสแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการนำสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอป (OTOP) ในท้องถิ่นมาจำหน่าย ส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ถือเป็นไม้ผลท้องถิ่นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท มีรสชาติที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ เนื้อกุ้งใหญ่ รสหวานฉ่ำ เนื้อมีสีครีมสดเป็นเงาหรือสีขาวอมเหลือง จึงเป็นที่นิยมบริโภคของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตดก เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีการปลูกแพร่กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดชัยนาท จึงเหมาะที่จะเป็นหนึ่งพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549

ด้านสถานการณ์การผลิตและการตลาดของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ปี 2564 ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ปี 2564 มีพื้นที่เพาะปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท รวม 2,394 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 538 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม 8 อำเภอ แหล่งปลูกสำคัญ 3 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอมโนรมย์ อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรคบุรี ซึ่งจากการลงพื้นที่ของ สศท.7 (ข้อมูล สศท.7 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565) พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม/ไร่ หรือประมาณ 40 ? 70 ผล/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับอายุของต้นส้มโอและการดูแลรักษาโดยเกษตรกรสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทจะเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีที่ 4 และเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30 ปี ซึ่งจะให้ปริมาณผลผลิตสูง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ? เมษายน และ ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ด้านการจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เกษตรกรจะจำหน่ายในรูปแบบของผลสดทั้งหมด แบ่งเป็น ผลผลิตร้อยละ 59 จำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตลาดท้องถิ่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เป็นต้น และ ร้อยละ 41 จำหน่ายให้กับผู้รวบรวมในพื้นที่เพื่อส่งต่อไปยังตลาดขายส่ง ร้านค้าปลีก และส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ ราคาที่เกษตรกรขายได้หน้าสวนเฉลี่ยทั้งปี 2564 อยู่ที่ 30 ? 50 บาท/กิโลกรัม

?จังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการปลูกและผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันชองหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการผลิต การตลาดของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ควรมีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรในสวนส้มโอมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็นการทดแทนการใช้แรงงานคน ซึ่งเริ่มขาดแคลนในปัจจุบัน อีกทั้งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท โดยการแปรรูปส้มโอขาวแตงกวา โดยเฉพาะผลผลิตที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่มีการคัดทิ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แยม น้ำส้มโอพร้อมดื่ม สเปรย์ไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ การบูรส้มโอ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร และให้ความรู้เรื่องการตลาด การเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการยกระดับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทอย่างครบวงจร? ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าว

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนแฟนพันธุ์แท้ส้มโอ และประชาชนทั่วไป ร่วม ชม ช้อป ชิม ผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่มีคุณภาพส่งตรงจากสวนของเกษตรกรกับงาน ?วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38? ประจำปี 2565 รวมระยะเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 8 ? 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งนอกจากจะมีส้มโอขาวแตงขวาให้ทุกท่านได้ลิ้มรสและเลือกซื้อผลสด ๆ ที่คัดคุณภาพจากสวน ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากหมาย ได้แก่การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันประกอบอาหารคาว หวานจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันคู่รักปอกและกินส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท การแข่งขันปอกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสวยงาม และการออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสดจากสวน และสินค้าโอทอปจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5647 6720 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านสถานการณ์ผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ได้ที่ สศท.7 ชัยนาท โทร. 0 5640 5005 อีเมล์ zone7@oae.go.th

******************************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ