สถานการณ์ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก ปี 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 24, 2022 14:17 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก ปี 2565 เดือนมิถุนายน 2565 การส่งออกรวมมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 6.2 (YOY) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ 4.2 (YOY) จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เหล็ก และผลิตภัณฑ์ ด้านตลาดคู่ค้าสำคัญขยายตัวทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27) ตะวันออกกลาง (15) อินเดีย ออสเตรเลีย และอาเซียน (5) ขณะที่จีน ญี่ปุ่น และ CLMV หดตัวลง

ภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 2565 การส่งออกมีมูลค่ารวม 149,184.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.7 โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ 6.5 (YOY)

อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (ไม่รวมทองคำ) มิถุนายน 2565 World +6.2%

EU (27)

CN -15.2%+3.3% India

JP -4.7% ดาวน์โหลดเอกสาร +49.3% USA +11.8 %

MidEast (15)

+10.8% CLMV -2.6% หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

Asean AU +4.3% (5)ตะวันออกกลาง (15) ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ คูเวต โอมาน

+24.4% บาห์เรน เลบานอน จอร์แดน ซีเรีย อิรัก เยเมน อิหร่าน ตุรกี ไซปรัส และอิสราเอล

เดือนมิถุนายน 2565 การส่งออกรวมมีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยการส่งออกในหมวดสินค้าสำคัญ อาทิ สินค้าเกษตรกรรม มีมูลค่า 2,766.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.7 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่า 2,199.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 28.3 สินค้าอุตสาหกรรม มีมูลค่า 20,278.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.7 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 19,716.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.2 สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง และอากาศยานรบ) มีมูลค่า 19,252.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.2 ขยายตัว ภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 2565 การส่งออกมีมูลค่ารวม 149,184.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.7 เดือนมิถุนายน 2565 การนำเข้ามีมูลค่ารวม 28,082.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยสินค้าเชื้อเพลิงมีมูลค่า 6,509.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 124.8 สินค้าทุนมีมูลค่า 5,958.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.7 จากเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ด้านสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ) มีมูลค่า 10,988.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.3 จากแผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก และปุ๋ย เป็นต้น ภาพรวมครึ่งปีแรกของปี 2565 การนำเข้ามีมูลค่ารวม 155,440.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 21.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2565 หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YOY) จากปัญหา Supply shortage ที่ยังไม่คลี่คลาย โดยเฉพาะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ภาพรวม MPI ครึ่งปีแรกของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 0.48 อานิสงส์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สศอ. ประมาณการ MPI ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรก ปี 2565

     เครื่องอิเล็กทรอนิกส์    มูลค่าการส่งออก 4,394.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวจากเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสำคัญ ขยายตัวร้อยละ 19.1 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก อินเดีย สวีเดน     ภาพรวมครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 6.3 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน
     เครื่องใช้ไฟฟ้า    มูลค่าการส่งออก 2,462.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวจากเครื่องปรับอากาศเป็นสำคัญ ขยายตัวร้อยละ 17.2 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อินเดีย ไต้หวัน เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 7.9 จากการส่งไปประเทศเม็กซิโก อินเดีย เยอรมนี ฮ่องกง     ภาพรวมครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 5.8 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย
     เม็ดพลาสติก    มูลค่าการส่งออก 987.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกไปประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น ทั้งนี้การส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือน มิ.ย. 2565 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะด้านราคา โดยดัชนีราคาส่งออกเม็ดพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 5.2 ส่วนปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติก มีจำนวน 557.6 ล้านกิโลกรัม หดตัวร้อยละ 3.9     ภาพรวมครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 11.7 จากการส่งออกไปประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เป็นต้น
     ยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ    มูลค่าการส่งออก 3,063.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยหดตัวจากรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสำคัญ หดตัวร้อยละ 6.0 โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง จากการส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก    ภาพรวมครึ่งปีแรก หดตัวร้อยละ 6.3 จากการส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน อินเดีย นิวซีแลนด์
     สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    มูลค่าการส่งออก 618.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวในสินค้ากลางน้ำและปลายน้ำ โดยผ้าผืนขยายตัวร้อยละ 18.9 จากการส่งออกไปประเทศ CLMV บังคลาเทศ จีน เสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 5.4 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์หดตัวร้อยละ 1.7 จากการส่งออกไปประเทศจีน บังคลาเทศ เวียดนาม     ภาพรวมครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 12.4 จากการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย
     อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ)    มูลค่าการส่งออก 562.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกเครื่องประดับแท้ทำด้วยทองไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ในขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออก 1,123.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 18.6 จากการส่งออกทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปไปยังประเทศกัมพูชา อินเดีย เป็นต้น

ภาพรวมครึ่งปีแรก อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 41.0 จากการส่งออกไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย สิงคโปร์

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ