สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 29, 2024 14:26 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(%YOY) 2566 ประมาณการ ปี 2567 Q1 Q2 Q3 Q4

GDP

2.6

1.8

1.5

N/A

2.7 - 3.7 GDP การผลิต อุตสาหกรรม -3.0 -3.0 -4.0 N/A 2.0 - 3.0

MPI

-3.7

-5.5

-6.3

-5.1

2.0 - 3.0

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อ MPI เดือนธันวาคม 2566

อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวก (YOY)

การกลั่นน้ำมัน +7.22 %

จากน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน และก๊าซหุงต้ม จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว และโรงกลั่นของผู้ผลิตบางรายเริ่มกลับมาผลิตตามปกติ

สายไฟ +43.29 %

ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ หลังได้รับคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากหน่วยงานการไฟฟ้าของรัฐ และความต้องการใช้ในภาคเอกชนขยายตัว

กระดาษ +20.28 %

ตามความต้องการใช้ในบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้า ประกอบกับราคาเยื่อกระดาษปรับลดลง จากปีก่อน ทำให้มีการเพิ่มคำสั่งซื้อมากขึ้น

อุตสาหกรรมที่ส่งผลลบ (YOY)

ยานยนต์ -20.59 %

หดตัวจากตลาดในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะรถบรรทุกปิคอัพ เนื่องจากปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูง ทำให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ

น้ำตาล -22.93 %

จากการเปิดหีบช้ากว่าปีก่อน รวมถึงยังมีฝนตกชุก ในหลายพื้นที่เพาะปลูก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้า ตัดอ้อย โรงงานบางส่วนจึงเลื่อนกำหนดการเปิดหีบออกไป

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -12.61 %

จาก Integrated circuits (IC) และ PCBA เป็นหลัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดโลกลดลง

การผลิต ธ.ค. 2566 ม.ค.-ธ.ค. 2566 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI, %YOY) -6.27 -5.11

อัตราการใช้กำลังการผลิต

(CAP-U, ร้อยละ)

55.25

59.06

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th

สอบถามข้อมูล : นายนเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ โทร. 0 2430 6806 ต่อ 680613 ดาวน์โหลดข้อมูล

ที่มา : GDP โดย สศช., MPI โดย สศอ. ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2567

ประมาณการ 2566-2567 : GDP โดย สศช., GDP อุตสาหกรรม, MPI โดย สศอ.

ปี 2567 ประมาณการ MPI และ GDP การผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.0 - 3.0 (YOY)

เติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัว

ธันวาคม 2566

?

เศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าฟื้นตัวในระดับต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากนโยบายการเงินของต่างประเทศยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง

?

ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากคำสั่งซื้อในประเทศที่ยังคงชะลอตัวเป็นหลัก

?

หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2566 หดตัวร้อยละ 6.27 (YOY)

ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ

ต้นทุนการผลิต ค่าครองชีพ

หนี้สินภาคธุรกิจและครัวเรือนอยู่ในระดับสูง

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน จากภัยแล้ง

ปัจจัยกดดัน

การส่งออกเริ่มทยอย

ฟื้นตัว

การบริโภคในประเทศ

มีแนวโน้มขยายตัวดี

การลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ