ข่าวจักรพงษ์ แสงมณี ก่อน 24 มกราคม พ.ศ. 2567 13:20 น.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดา...

ต่างประเทศ 24 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนายโยเวรี คากูทา มูเซเวนี... อ่านต่อ

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ...

ต่างประเทศ 22 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐเบนิน... อ่านต่อ

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ...

ต่างประเทศ 22 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศราชอาณาจักรเลโซโท... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี...

ต่างประเทศ 17 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ครั้งที่ ๑๙... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช...

ต่างประเทศ 8 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล

ต่างประเทศ 12 ธ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี...

ต่างประเทศ 12 ธ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand's Public Diplomacy Award 2023)... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะชาวหนองบัวลำภู...

ต่างประเทศ 4 ธ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะชาวหนองบัวลำภู...

ต่างประเทศ 4 ธ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยเข้าเฝ้าฯ...

ต่างประเทศ 27 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๑๗ ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางพร้อมนายกรัฐมนตรีเพื่อพบหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซี...

ต่างประเทศ 27 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดร่วมเดินทางพร้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อพบหารือกับดาโตะ เซอรี... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ...

ต่างประเทศ 15 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเ... อ่านต่อ

ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน...

ต่างประเทศ 15 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายโหลว ฉินเจี่ยน ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานแสดงดนตรีเพื่อฉลองโอกาสค...

ต่างประเทศ 1 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก...

ต่างประเทศ 25 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือนายปานปรีย์ พหิทธานุกร... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายลาสโล โชลยม...

ต่างประเทศ 19 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายลาสโล โชลยม... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล...

ต่างประเทศ 16 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

พิธีสวดพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม...

ต่างประเทศ 16 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี... อ่านต่อ

สรุปการแถลงข่าวในประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐...

ต่างประเทศ 16 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ โดยนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายนฤชัย นินนาท... อ่านต่อ

รัฐบาลยันรับผิดชอบค่าตั๋วที่แรงงานไทยควักจ่ายก่อนพร้อมเยียวยาผู้เดินทางกลับจากอิสราเอล

ทั่วไป 15 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ กล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์การโจมตีสู้รบในเขตฉนวนกาซาและพื้นที่ต่าง ๆ ในอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวันที่ 7... อ่านต่อ

กต. แจงมาตรการเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอล เผยยอดผู้ถูกลักพาตัว 16 ราย

ทั่วไป 12 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ ตอบกระทู้ถามสด นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ที่สอบถามรัฐบาลถึงการให้ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลว่า... อ่านต่อ

สรุปการแถลงข่าวในประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐...

ต่างประเทศ 11 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ โดยนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.... อ่านต่อ

สรุปการแถลงข่าวในประเด็นสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล โดยนายจักรพงษ์ แสงมณี...

ต่างประเทศ 10 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙... อ่านต่อ

กต. เผยยอดคนไทยเสียชีวิตในอิสราเอล 18 ราย ขอกลับไทยกว่า 3 พันคน

ทั่วไป 10 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล หลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบว่า... อ่านต่อ

ไทยเจรจาจอร์แดน-บาห์เรน เตรียมพื้นที่สำรองอพยพแรงงานในอิสราเอล

ทั่วไป 9 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ ตอบกระทู้ถามสดของนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ถึงนโยบายการต่างประเทศ... อ่านต่อ


ข่าวจักรพงษ์ แสงมณี ก่อน 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 14:21 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ