ข่าวธุรกิจบัณฑิตย์โพล ล่าสุด

ทั่วไป ธุรกิจบัณฑิตย์โพล Startup อยากให้รัฐบาลลดภาษีเป็นของขวัญปีใหม่

ธ.ค. 60 –ThaiPR.net ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจ Startup เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ Startup... อ่านต่อ

ทั่วไป ธุรกิจบัณฑิตย์โพล / Startup มองเศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 แย่ลง เมื่อเทียบกับ 3...

ธ.ค. 60 –ThaiPR.net ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจ Startup เรื่อง เศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4... อ่านต่อ

ทั่วไป ธุรกิจบัณฑิตย์โพลเผย ประชาชนไทย 60 %ยังไม่เข้าใจ Thailand 4.0

มี.ค. 60 –ThaiPR.net ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจประชาชนทั่วไป เรื่อง "ความรู้ ความเข้าใจ Thailand 4.0" จำนวน 1,033 คน ผลปรากฎว่า "นโยบาย... อ่านต่อ

ทั่วไป ผลโพลประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ก.ค. 59 –ThaiPR.net ธุรกิจบัณฑิตย์โพลเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญยังคงคลุมเครือ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... อ่านต่อ

ทั่วไป โพล วันสงกรานต์

เม.ย. 59 –ThaiPR.net ธุรกิจบัณฑิตย์โพล 54.7 % มีความคิดเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันสงกรานต์ นำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษี ไม่มีผล ต่อการเพิ่มการใช้จ่าย แต่... อ่านต่อ

ทั่วไป คนกรุง 3 ใน 4 เห็นด้วยกับการลดชั่วโมงเรียน

ต.ค. 58 –ThaiPR.net ผลสำรวจ (ธุรกิจบัณฑิตย์โพล)คนกรุง 3 ใน 4 เห็นด้วยกับการลดชั่วโมงเรียน จากการที่กระทรวงศึกษามีแนวคิดจะลดชั่วโมงเรียน... อ่านต่อ

ทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่ประทับใจการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมสหประชาชาติ

ต.ค. 58 –ThaiPR.net ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชน จำนวน 635 คน เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 70... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: คิดเห็นของชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลกับการที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี...

เม.ย. 54 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ คนไทยยิ้มรับ “ประชาคมอาเซียน” แต่ยังกังวลเรื่อง เศรษฐกิจและภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสาร ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับศูนย์วิจั... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: คิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับวันมาฆบูชา

ก.พ. 54 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับวันมาฆบูชา โดยทำการสำรวจชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์

ก.พ. 54 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ วาเลนไทน์ปีนี้ ชาวกรุงเทพฯอยากให้แสดงความรักชาติด้วยการหยุดสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมและประเทศชาติ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: สรุปที่สุดแห่งปี 2553 ที่ชาวกรุงเทพฯ ชอบมากที่สุด

ธ.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับที่สุดแห่งปี 2553 โดยทำการสำรวจชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับที่สุดแห่งปี 2553 ซีรีย์ที่...

ธ.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับที่สุดแห่งปี 2553 ซึ่งในซีรีย์นี้เป็นซีรีย์ที่ 4... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับที่สุดแห่งปี 2553 ซีรีย์ที่...

ธ.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับที่สุดแห่งปี 2553 ซึ่งจะใน ซีรีย์ที่ 3 เป็นเรื่องนักการเมืองและนักธุรกิจที่ชาวกรุงเทพฯ ชื่นชอบ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: สุดแห่งปี 2553 เกี่ยวกับดารา-นักร้อง ซีรีย์ที่...

ธ.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ นักร้องในดวงใจของชาวกรุงเทพฯ ปีนี้ ชิน ชินวุฒิ เจนนิเฟอร์ คิ้ม และบอดี้สแลม ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ที่สุดแห่งปี 2553

ธ.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับที่สุดแห่งปี 2553 ซึ่งจะแบ่งการนำเสนอใน 5 ซีรีย์... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: การเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ

พ.ย. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ โดยทำการสำรวจชาวกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: บทบาทของสื่อมวลชน

พ.ย. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชน โดยทำการสำรวจชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: วันลอยกระทง ปี 2553

พ.ย. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ คำอธิษฐานในวัยลอยกระทงของชาวกรุงฯ ในปีนี้ คือ ขอให้ตัวเองมีความสุข และไม่มีโรคภัยรบกวน ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษารอบ 2

ต.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับกระแสการปรองดองในปัจจุบัน

ก.ย. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ นายกฯ อภิสิทธิ์ กับอดีตนายกฯ ทักษิณ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: วันเข้าพรรษา

ก.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา จำนวนทั้งสิ้น 1,192 คน... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลกสัปดาห์ที่...

ก.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลกในสัปดาห์ที่ 3... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลกสัปดาห์ที่...

ก.ค. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลกในสัปดาห์ที่ 2... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลก

มิ.ย. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลก... อ่านต่อ

ผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย

มิ.ย. 53 –ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ชาวกรุงเทพฯ เกือบครึ่ง เห็นว่าการชุมนุมไม่ว่ากลุ่มไหน ก็ไม่มีความชอบธรรมทั้งสิ้น ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์... อ่านต่อ


ข่าวธุรกิจบัณฑิตย์โพล ก่อน 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 13:14 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ