ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 15:00 น.

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ 4 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ระดับ 38.1 เมื่อเทียบกับระดับ 33.3 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ 4 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 103.5 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ 3.8 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจ 4 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนพฤษภาคม 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 98.1... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนพฤษภาคม...

เศรษฐกิจ 4 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2563เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.44 (YoY)หดตัวมากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ลดลงร้อยละ 2.99... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนเมษายน 2563

เศรษฐกิจ 25 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.4 (YoY) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนเมษายน 2563 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ระดับ 33.3 เทียบกับระดับ 37.5 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนเมษายน...

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายน 2563เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.99 (YoY)หดตัวแรงที่สุดในรอบ 10ปี 9 เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 103.6 เทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 4.0 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนเมษายน 2563

เศรษฐกิจ 5 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนเมษายน 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 98.3... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนมีนาคม 2563 และไตรมาสแรกของปี 2563

เศรษฐกิจ 27 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.6 (YoY) เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยประมาณร้อยละ 50... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2563

เศรษฐกิจ 7 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 37.5 จากระดับ 43.1... อ่านต่อ

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาสที่ 1/2563

เศรษฐกิจ 7 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 1ปี 2563มีค่าเท่ากับ105.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1ปี 2562ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY)... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี 2563

เศรษฐกิจ 7 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมีนาคม 2563

เศรษฐกิจ 7 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมีนาคม 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 100.0... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2563

เศรษฐกิจ 7 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.54 (YoY)หดตัวครั้งแรกในรอบ 33 เดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจ 25 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้ง ร้อยละ 0.2 (YoY) จากผลของราคาในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจ 5 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 จากระดับ 44.1 ในเดือนก่อนหน้าเป็นการลดลงของทั้งดัชนีความเชื่อมั่น... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจ 5 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 105.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจ 5 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปี 2553 100) เท่ากับ 101.2... อ่านต่อ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจ 5 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.74 (YoY)ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ... อ่านต่อ


ข่าวสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ก่อน 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 13:41 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ