พิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่ ๗๕

ข่าวต่างประเทศ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 13:41 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในฐานะองค์ปาฐก โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหารเอสแคป เฝ้ารับเสด็จ โดยหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้คือ “Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสต่อที่ประชุม โดยทรงเล่าถึงประสบการณ์ในการส่งเสริมการพัฒนาคนในมิติต่าง ๆ ผ่านโครงการพระราชดำริ อาทิ การขจัดความหิวโหย การพัฒนาสุขภาพและโภชนาการ การศึกษา การสร้างงานสร้างอาชีพ การแก้ไขปัญหาการไร้รัฐ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ และทรงย้ำถึงงานด้านพัฒนาที่ต้องดำเนินแบบองค์รวมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในประเทศและจากประเทศต่าง ๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับฟังถ้อยแถลงของประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๓ และเลขาธิการสหประชาชาติทางวิดีทัศน์ และคำกล่าวของเลขาธิการบริหารเอสแคปและประธานาธิบดีสาธารณรัฐนาอูรู ซึ่งกล่าวถึงเอเชียและแปซิฟิกในฐานะภูมิภาคสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก แต่ยังคงประสบความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ความยากจน ความไม่เท่าเทียม ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไข

เอสแคปจะจัดการประชุมประจำปีประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๔๗ ประเทศและสมาชิกสมทบจำนวน ๒ ดินแดน/เขตปกครอง โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนที่เป็นระดับประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีจำนวน ๒๐ ประเทศ

ทั้งนี้ สามารถรับชมวิดีโอคลิปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสต่อที่ประชุมได้ที่ https://m.youtube.com/watch?v=ugihfMTDZTg

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ