ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:40 น.

อก. เผย MPI 6 เดือนแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 0.48 อานิสงส์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หนุนอุตฯ...

เศรษฐกิจ 27 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อานิสงส์เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หนุนอุตฯ น้ามันปิโตรเลียมและอุตฯ สิ่งทอ ฟื้นต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)... อ่านต่อ

สุริยะดันแผนพัฒนาอุตฯกัญชง ยกระดับสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตฯแห่งอาเซียน...

เศรษฐกิจ 11 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตฯแห่งอาเซียนภายใน 5 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ผลักดันแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤษภาคม 2565...

เศรษฐกิจ 29 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน เมษายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล พฤษภาคม 2565 * "ดัชนี (*)"... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤษภาค...

เศรษฐกิจ 29 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

อก. เผย MPI เดือนพฤษภาคม 65 ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 7.46 รับอานิสงส์เปิดประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง...

เศรษฐกิจ 29 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับอานิสงส์เปิดประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดศก.ภาคอุตฯขยายตัวหลังจีนคลายล็อกดาวน์ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม... อ่านต่อ

สุริยะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เร่งผลักดันการส่งออกอาหารแปรรูปไทยพร้อมรับมือสถานการณ์ความมั่นคงอาหารโลก...

เศรษฐกิจ 20 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมรับมือสถานการณ์ความมั่นคงอาหารโลก ก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ครม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565... อ่านต่อ

ก.อุตฯ เผยผลกระทบค่าเงินบาทอ่อนส่งผลบวกต่อ ศก. อุตฯไทยพร้อมแนะผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยง...

เศรษฐกิจ 13 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมแนะผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยง ใช้วัตถุดิบทดแทนการนาเข้า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2565

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (ไม่รวมทองคำ) เมษายน 2565 World +6.91 % หมายเหตุ : อาเซียน (5) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.6... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนเมษายน 2565...

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน เมษายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล เมษายน 2565 * "ดัชนี (*)"... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนเมษายน...

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

อก. เผย MPI เดือนเมษายน 65 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 เศรษฐกิจภาคอุตฯ ยังคงขยายตัว...

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจภาคอุตฯ ยังคงขยายตัว ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น สอดรับการบริโภคภายในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน... อ่านต่อ

สศอ. เผยผลประชุมและกิจกรรมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสอดคล้องแนวคิด OPEN....

เศรษฐกิจ 26 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอดคล้องแนวคิด OPEN. CONNECT. BALANCE. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลสรุปการประชุมและกิจกรรมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2565 และไตรมาส 1/2565

เศรษฐกิจ 10 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ? สาขาอุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัว ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

ก.อุตฯ เผยผลิตภาพอุตฯไทยยังแข็งแกร่ง ฝ่าผลกระทบแรงจากโควิด-19 พร้อมเดินหน้ายกระดับผลิตภาพการผลิตภาคอ...

เศรษฐกิจ 10 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้ายกระดับผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ก.อุตฯ เผยผลศึกษาผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมปี 2564 ยังแกร่งฝ่าโควิด 19... อ่านต่อ

สศอ. ชูแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่องระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

เศรษฐกิจ 9 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ชูแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่องระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน สศอ. เผยกำรจัดทำแผนขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุน... อ่านต่อ

อก. เผย MPI ไตรมาสแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดศก.ภาคอุตฯ...

เศรษฐกิจ 28 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก. เผย MPI ไตรมาสแรกปี 65 ขยายตัวร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดศก.ภาคอุตฯ มีแนวโน้มสดใส สอดรับการส่งออกโตสุดในรอบ 30 ปี... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2565

เศรษฐกิจ 27 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ? สาขาอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2565 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.8... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เศรษฐกิจ 27 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2563 2564 2564 2565 %YoY Year Year ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกุมภาพ...

เศรษฐกิจ 11 เม.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 11 เมษายน พ.ศ. 2565 15:01 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ