เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ข่าวต่างประเทศ Thursday February 1, 2024 13:19 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนางคอนสตันซ์ เชมวายี (H.E. Mrs. Constance Chemwayi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกมิติ โดยหารือเกี่ยวกับแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิ การค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านการศึกษาและความร่วมมือด้านการเกษตร รวมถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลซิมบับเวเห็นว่าไทยมีศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งฝ่ายซิมบับเวต้องการเรียนรู้

ไทยกับซิมบับเวสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๒๘ ตลอด ๓๘ ปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในระดับทวิภาคีและในเวทีระหว่างประเทศ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ