ข่าวชุตินทร คงศักดิ์ ล่าสุด

หนึ่งในความภูมิใจของไทยในฐานะประเทศเจ้าบ้าน : โครงการก่อสร้างเพื่อให้อาคารของ UNESCAP ที่กรุงเทพฯ...

ต่างประเทศ ธ.ค. 64 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายชุตินทร คงศักดิ์ และนายพืชภพ มงคลนาวิน รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดกิจกรรม AICHR Workshop on Human Rights, SDGs, and ASEAN...

ต่างประเทศ พ.ย. 64 –กระทรวงการต่างประเทศ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม AICHR Workshop on Human Rights, SDGs, and ASEAN Recovery from COVID 19... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศหารือการทำงานบูรณาการสนับสนุนภารกิจและประเด็นหลักของสหประชาชาติ...

ต่างประเทศ มี.ค. 64 –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศหารือการทำงานบูรณาการสนับสนุนภารกิจและประเด็นหลักของสหประชาชาติ ทั้งเร่งรัดการบรรลุ SDGs และรับมือโควิด ๑๙... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โมเดลเศรษฐกิจ BCG...

ต่างประเทศ มี.ค. 64 –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังโควิด ๑๙... อ่านต่อ

ไทยส่งเสริมความร่วมมือรับมือโควิด-๑๙ ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่...

ต่างประเทศ ม.ค. 64 –กระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอินเดียอย่างมั่นใจ

เศรษฐกิจ ก.ย. 62 –ThaiPR.net นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

MQDC รุกผู้นำอสังหาฯไทย เปิดตัว 'Whizdom Club’ ที่อินเดีย

อสังหา ส.ค. 62 –ThaiPR.net ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูต ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และภริยา ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัว... อ่านต่อ

ภาพข่าว : การบินไทยฉลองครบรอบ 15 ปี เส้นทางบินกรุงเทพ – เบงกาลูรู...

ท่องเที่ยว ส.ค. 62 –ThaiPR.net บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน Vibrancy of the Garden City ในโอกาสฉลองครบรอบ 15 ปี เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เบงกาลูรู สาธารณรัฐอินเดีย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าคารวะเอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

หุ้น-การเงิน ม.ค. 62 –ThaiPR.net นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

หุ้น-การเงิน พ.ย. 61 –ThaiPR.net นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายชุตินทร คงศักดิ์ (กลาง) เอกอัครราชทูต... อ่านต่อ

ภาพข่าว: LOTS Wholesale Solutions เปิดตัวสาขาที่สองในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ทั่วไป พ.ย. 61 –ThaiPR.net ฯพณฯ Amitabh Kant CEO, of National Institution for Transforming India (NITI Aayog) พร้อมด้วย ฯพณฯ ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี... อ่านต่อ

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมหาโพธิสมาคม เมืองบังคาลอร์...

ต่างประเทศ ต.ค. 60 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 60 –ThaiPR.net นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร EXIM... อ่านต่อ

ไทยรับตำแหน่งประธานกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD)...

ต่างประเทศ ต.ค. 58 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความ... อ่านต่อ

การประชุม Forum for the Promotion of Public-Private Cooperation in the Mekong Region ครั้งที่ ๕ ณ...

ต่างประเทศ ก.พ. 58 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง ญี่ปุ่น... อ่านต่อ

รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่...

ต่างประเทศ ธ.ค. 57 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ โดยมี นายชุตินทร... อ่านต่อ

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม UNCTAD World Investment Forum ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ณ...

ต่างประเทศ ต.ค. 57 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม World Investment Forum ของ United... อ่านต่อ

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

ต่างประเทศ มิ.ย. 57 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและนาย Suh Jeong In อธิบดีกรมเอเชียใต้และแปซิฟิก สาธารณรัฐเกาหลี... อ่านต่อ

ไทยเข้าร่วมการประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum ที่บาหลี

ต่างประเทศ มี.ค. 57 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Organization for Economic Cooperation and... อ่านต่อ

การประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๒

ต่างประเทศ ต.ค. 56 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร โดยนายชุตินทร คงศักดิ์... อ่านต่อ

กำหนดการสื่อมวลชนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ต่างประเทศ ก.ย. 56 –กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดการสื่อมวลชน วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๐.๐๐ น. นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมผู้นำ... อ่านต่อ

คณะผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขคูเวตเยือนไทย

ต่างประเทศ ก.ค. 56 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมระหว่างผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนไทยกับคณะผู้บริหารกระท... อ่านต่อ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเ...

ต่างประเทศ มิ.ย. 56 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายสมคิด เลิศไพฑูรย์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดประชุม

ทั่วไป ก.ย. 55 –ThaiPR.net ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานจัดงาน... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเชิงรุกในการเผยแพร่หลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาค...

ต่างประเทศ ม.ค. 55 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เดินทางไป จ. สงขลา ตามคำเชิญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน... อ่านต่อ

ผู้อำนวยการใหญ่ (IAEA) แถลงข่าวร่วมกับรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรม...

ทั่วไป ต.ค. 54 –ThaiPR.net ผู้อำนวยการใหญ่ (IAEA) แถลงข่าวร่วมกับนายชุตินทร คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และนายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสัมมนาผู้บริหารการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย...

ต่างประเทศ ก.ย. 54 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจากตำรวจภูธรภาค ๘... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศสานต่อภารกิจด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยการอบรมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในจังหวัดชายแดนภา...

ต่างประเทศ ก.ย. 54 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการกองการสังคม... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ