ข่าวอินโฟเควสท์
06:31 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.) โดยดัชนีดาวโจนส…
06:18 (REPEAT) ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 91.06 จุด รับกระแสกระตุ้นศก.จีน,ยุโรป   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.…
17:28 นายกฯ นำ 2 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่รพ.ศิริราชแล้ว   มีรายงานว่า วันนี้ (23 พ.ย.) เมื่อเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก…
17:26 "วินธัย"ระบุมือโปรยใบปลิวต้าน คสช.บิดเบือนข้อเท็จจริง-ไม่สร้างสรรค์   พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ในฐานะทีมงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หร…
17:24 "ม.ร.ว.ปรีดิยาธร"เชื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหนุนจีดีพีปีหน้าโต 4%   ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาถกฐาพิเศษ “การขับเคลื่อ…

กรุงเทพโพลล์: “ความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการมาเที่ยวไทยภายใต้กฎอัยการศึก”

กรุงเทพโพลล์

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 70.1% ระบุ การประกาศกฎอัยการศึกไม่กระทบต่อการตัดสินใจมาเที่ยวไทย 86.1%เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ควรแก้ไขเรื่อง แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก เรียกเกินราคา ไม่เปิดมิเตอร์ มากที่สุด กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน

สวนดุสิตโพล: ความสบายใจและความกังวลใจของประชาชน ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล

หลังจากที่ คสช. เข้ามาบริหารบ้านเมือง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และมีหลายเรื่องที่ทำให้ประชาชนรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่รู้สึกกังวลใจ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”

กรุงเทพโพลล์: “ประชาชนเห็นอย่างไรกับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย”

กรุงเทพโพลล์

ประชาชนส่วนใหญ่ 64% ยังหนุนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทำงานมากกว่า 1 ปี 62.1%เห็นว่าทิศทางการปฏิรูปการเมืองดีขึ้นไปถูกทางแล้ว พร้อมเชื่อมั่นต่อคณะปฏิรูปการเมืองบอกอยากเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงจากรายชื่อผู้สมัครมากที่สุด ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมปฏิรูปประเทศไทย ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พบวา จำนวนผูมีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 54.96 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในกำลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทำงาน 38.31 ลานคน ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทำ 37.92 ลานคน ผูวางงาน 2.89 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 1.01 แสนคน สวนผูที่อยูนอกกำลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทำงาน 16.65 ลานคน ไดแก แมบาน

สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้ของครัวเรือน (ปี 2556) จากผลการสำรวจ ในปี 2556 พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,194 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงานร้อยละ 73.8 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 40.8 จากการทำธุรกิจร้อยละ 18.5 และจากการทำการเกษตรร้อยละ 14.5 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น

เอแบคโพลล์: ครอบครัวดี-สังคมดี ? : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่

เอแบคโพลล์

ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ครอบครัวดี – สังคมดี ? กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 2,242 ตัวอย่าง โดยดำเนินการสำรวจในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม–13 เมษายน

ข่าวเอแบคโพลล์ »

ดุสิตโพลเผยคนค้านชู3นิ้วชี้บ้านเมืองยังวุ่น เชื่อไม่เป็นอุปสรรคปรองดอง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จากกรณีที่นักศึกษา ม.ขอนแก่น สวมเสื้อไม่เอารัฐประหาร บุกชู 3 นิ้ว ต่อหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะกำลังกล่าวเปิดงานรวมใจสู้ภัยแล้งที่ จ.ขอนแก่น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่สังคมให้ความสนใจ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข่าวสวนดุสิตโพล »

คอลัมน์: ต้นซอยวิภาฯ๓๘: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภา

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ยังเหลือวาระบริหารบ้านเมืองอีก 2 ปี แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภาเพื่อจัดเลือกตั้งใหม่ก่อนวาระการเป็นนายกฯ ของเขาจะสิ้นสุดลง รวมถึงเขาได้เลื่อนแผนการปรับภาษีขายหรือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะปรับเพิ่มจากเดิมในอัตรา 8 เป็น 10% ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ข่าวเลือกตั้ง »

นิด้าโพลชี้ 6 เดือนมีคสช.ประชาชนความสุขเพิ่มขึ้น-บ้านเมืองไม่วุ่นวาย แก้ศก.

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “6 เดือน คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค และระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง

ข่าวผลสำรวจ »

คะแนนนิยมปธน.อินโดฯทรุดฮวบ หลังลดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ผลสำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำโดย Indonesian Survey Circle หรือ LSI เผยให้เห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ของอินโดนีเซีย หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า โจโควี ได้ลดลงอย่างฮวบฮาบ หลังจากที่เขาตัดสินใจลดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง อาเด มุลยานา นักวิจัยของ LSI ระบุว่า

ข่าวคะแนนนิยม »

ชาวบ้านชี้คนไทยใช้น้ำมันแพง ซัดปตท.เห็นแก่ได้โกยกำไรเข้ากระเป๋า

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

22 พ.ย.57 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "คนไทยกับความเชื่อมั่นต่อการปฏิรูปพลังงาน" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,157 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.9 เห็นว่า ราคาน้ำมันในปัจจุบันของประเทศไทยแพงกว่าความเป็นจริง ขณะที่ร้อยละ 27.5 เห็นว่า

ข่าวกรุงเทพโพลล์ »

คอลัมน์: แช้ต..แช้ต: มาเร็ว จบเร็ว

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมาเร็ว จบเร็วมื่อคราวแถลงข่าวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสัปดาห์ก่อน ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ใช้เวลาแถลงเร็วที่สุดตั้งแต่มีการจัดทำโพลเลยทีเดียว ด้วยเหตุว่า ดัชนีทุกรายการผงกหัวขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวาให้น่าตื่นเต้น

ข่าวศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ »