ข่าวเอแบคโพลล์ ก่อน 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 15:13 น.

เอยูโพลล์: ดัชนีความเครียดของคนไทย

ผลสำรวจ ก.พ. 60 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล)... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนกรุง

ผลสำรวจ ก.พ. 60 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างคนทำงานที่มีอายุ 20 55 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล)... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ดัชนีความเครียดของคนไทย

ผลสำรวจ ก.ย. 59 –เอแบคโพลล์ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเครียดของคนไทย”... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลเข้าพรรษาปี 2558

ผลสำรวจ ก.ค. 58 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพลล์)... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: คนไทยกับเทศกาลปีใหม่ 2558

ผลสำรวจ ธ.ค. 57 –เอแบคโพลล์ คนไทยกับเทศกาลปีใหม่ 2558 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ... อ่านต่อ

เอยูโพลล์: ผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ

ผลสำรวจ ส.ค. 57 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณจุดจอดรถ ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ครอบครัวดี-สังคมดี ? : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ครอบครัวดี – สังคมดี ?... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตในวันนี้ : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและหั...

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตในวันนี้... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหาน...

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สงกรานต์ 2557 กับความสุขของคนไทยในวันนี้... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมห...

ผลสำรวจ เม.ย. 57 –เอแบคโพลล์ ดร. ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: การสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556-2557

ผลสำรวจ ธ.ค. 56 –เอแบคโพลล์ เอแบคโพลล์ ชี้ ประชาชน 88% อยากทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ข้ามปี รับปีใหม่ ส่วนใหญ่ขอพรให้ครอบครัวมีความสุข 29.8% ขอให้ประเทศชาติสงบ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และความสุขของเอสเอ็มอีไทย

ผลสำรวจ พ.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: “ประชาธิปไตย” อำนาจของประชาชนหรือนักการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ...

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: การทำงานของรัฐบาล บทบาทของฝ่ายค้าน และการปฏิรูปพฤติกรรมของนักการเมือง

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ข้อสอบมาตรฐานกลาง ตกซ้ำชั้นของ สพฐ. : นโยบายการศึกษาที่น่าคิดของสังคมไทย

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ ผู้ที่มีแนวคิดสนับสนุนการออกข้อสอบมาตรฐานกลางตกซ้ำชั้นมักจะมีความหวังว่า การทดสอบมาตรฐานกลางตกซ้ำชั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยปรับปรุง... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: พฤติกรรมการใช้ไลน์ของประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป...

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงานรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ และข่าวลือการปรับ...

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ของประเทศ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: เสียงสะท้อนของสาธารณชนต่อ การตัดสินใจของรัฐบาล กรณีการสร้างเขื่อนแม่วงก์

ผลสำรวจ ต.ค. 56 –เอแบคโพลล์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ ดร.นพดล กรรณิกา ประธานเครือข่ายวิชาการทำประชาพิจารณ์และสาธารณมติเพื่อนโยบายสาธารณะ... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาลและความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมือ...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาล และ ความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18... อ่านต่อ

เอแบคโพลล์: ความรู้สึกของประชาชนต่อพฤติกรรมของสภาผู้ทรงเกียรติ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18...

ผลสำรวจ ก.ย. 56 –เอแบคโพลล์ นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง... อ่านต่อ


ข่าวเอแบคโพลล์ ก่อน 30 กันยายน พ.ศ. 2556 06:37 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ