ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 16:23 น.

แถลงการณ์เรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันคนไทย ๒ รายในกาซา

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า คณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอล... อ่านต่อ

สรุปแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ และ Facebook live ๑.... อ่านต่อ

แถลงการณ์เรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันคนไทย ๒ รายในกาซา

ต่างประเทศ 17 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า คณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอล... อ่านต่อ

สรุปแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม...

ต่างประเทศ 17 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ และ Facebook live ๑.... อ่านต่อ

ไทยยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้ห...

ต่างประเทศ 17 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

ต่างประเทศ 16 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดาตุ๊ก โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและคณบดีคณะทูตได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

ต่างประเทศ 16 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับดาตุ๊ก โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเห็นพ้องความคืบหน้าความสัมพันธ์ไทย-E...

ต่างประเทศ 16 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเห็นพ้องความคืบหน้าความสัมพันธ์ไทย EU พร้อมสานต่อความร่วมมือหลายด้าน... อ่านต่อ

อธิบดีกรมยุโรปหารือกับทูตฟินแลนด์ มุ่งสานต่อความร่วมมือทวิภาคีหลายด้าน

ต่างประเทศ 15 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป ให้การต้อนรับและหารือกับนายยูริ ยาร์วียาโฮ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

ต่างประเทศ 15 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถ... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปฝรั่งเศสและเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ พฤษภาคม...

ต่างประเทศ 15 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปฝรั่งเศสและเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และเข้าร่วมประชุม Nikkei Forum ณ กรุงโตเกียว... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำการพัฒนางานบริการประชาชน ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงา...

ต่างประเทศ 15 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ณ... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่...

ต่างประเทศ 13 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทย)... อ่านต่อ

อธิบดีกรมสารนิเทศหารืออธิบดีกรมสื่อและการทูตสาธารณะญี่ปุ่น และร่วมพิธีเปิดเทศกาลไทย ณ...

ต่างประเทศ 13 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับ Ms. Maki Kobayashi... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ครั้งที่...

ต่างประเทศ 13 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ครั้งที่... อ่านต่อ

ไทยเข้าร่วมการประชุม Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community (ASCCO)...

ต่างประเทศ 13 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพลพงศ์ วังแพน อธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Coordinating Conference for the ASEAN Political... อ่านต่อ

รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑...

ต่างประเทศ 13 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รัฐบาลไทยเห็นชอบการต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวั... อ่านต่อ

คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสปากีสถานรับฟังบรรยายสรุปจากรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ต่างประเทศ 10 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้บริหารระดับสูงจาก National Defence... อ่านต่อ

ไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and...

ต่างประเทศ 10 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum Inter Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC) ครั้งที่ ๒๐ ณ... อ่านต่อ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอำนวยการกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๑๘...

ต่างประเทศ 9 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกลุ่มอำนวยการกระบวนการบาหลี... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 13:09 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ