ข่าวอินโฟเควสท์
14:23 ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดอ่อนตัวลง เหตุวิตกสงครามการค้า   ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดวันนี้อ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ตึงเครียดม…
14:18 (เพิ่มเติม1) "ทรัมป์"เผยจีนต้องการหวนคืนสู่การเจรจาการค้าใหม่อีกครั้ง   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ กล่าวนอกรอบการประชุม G7 ว่า จีนต้อ…
14:17 BOI เตรียมรับทัพนักธุรกิจระดับซีอีโอ-ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเกาหลีกว่า 200 คนเยือนไทยต้นก.ย.นี้   นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมกา…
14:15 (เพิ่มเติม)ราคาทองคำแท่งวันนี้บาทละ 22,200.00 บาท   ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 14:08 น. ซื้อ (บาท) ขาย (บาท) ทองคำแท่ง 22,100.00 22,200.00 ทอง…
14:12 UKEM เผยโครงสร้างผถห.ใหม่ หลัง"กลุ่มสุวรรณนภาศรี"ใหญ่โอนหุ้นภายในกลุ่ม   บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล (UKEM) แจ้งว่ากลุ่มสุวรรณนภาศรีซึ่งเป็นผู้ถื…

ข่าวการเมือง อังคารที่ 4 ธ.ค. 2018

ข่าวการเมือง อังคารที่ 4 ธ.ค. 2018

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1. นางพนิดาอ่านต่อ

การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว คณะรัฐมนตรีมีติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กรทะรวงศึกษาธิการ เสนอ ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – ลาว ครั้งที่ 3

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ โดยฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นผู้ร่วมลงนามอ่านต่อ

ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 4

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 4 (Joint Press Communiqu? of the Fourth Lancang – Mekong Cooperation Foreign Ministers’ Meeting)อ่านต่อ

การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์ส่งมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี 2562

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่อง กระทรวงพาณิชย์ส่งมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี 2562 ดังนี้ สรุปกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ กิจกรรม / ช่วงเวลา / สถานที่ 1. ลดค่าครองชีพ และดูแลราคาสินค้า 1.1 จัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณอ่านต่อ

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2562

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลกิจกรรมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2562 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ สาระสำคัญ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนอ่านต่อ

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วย ลำดับ / ข้อเสนอ / ข้อมูลสรุปกิจกรรม 1. ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จำนวน 3 แห่งระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 61 1 ม.ค. 62อ่านต่อ

ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการ/กิจกรรมของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ สรุปโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 รวม 27 โครงการ แนวทาง / โครงการ/กิจกรรม / ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินการ 1.อ่านต่อ

โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช.: พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562)

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้บรรจุ “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชนอ่านต่อ

การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มท.)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ เรื่อง การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการ “บำบัดทุกข์” และ “บำรุงสุข” รวมทั้งสิ้น 22อ่านต่อ

โครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง โครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่านต่อ

โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิจ 2561/2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติงบประมาณจำนวน 159.59 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้อ่านต่อ

โครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 และหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 2. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท โดยให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อนจำนวน 17,007,204,860 บาท และให้ ธ.ก.ส.อ่านต่อ