ข่าวอินโฟเควสท์
17:25 ตำรวจฮ่องกงตั้งแนวป้องกันสถานีรถไฟหลักไปสนามบิน ป้องกันผู้ประท้วงขัดขวางการเดินทาง   ตำรวจปราบจราจลฮ่องกงรวมตัวตั้งแนวป้องกันบริเวณสถานีรถไฟหลั…
16:08 AIIB เตรียมลงทุนในอาเซียน 1.09 พันล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ   นายจิน หลี่กุน ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐา…
14:19 หัวหน้าครม.ฮ่องกงเผยพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยอย่างจริงใจ   นายเช็ง คิน ชัง หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐป…
12:40 "มาเซราติ" เรียกคืนรถยนต์ 711 คันในจีน หลังพบปัญหาที่ไฟหน้า   บริษัทมาเซราติ ประกาศเรียกคืนรถยนต์นำเข้า 711 คันที่ขายในจีน หลังพบปัญหาไฟหน้าบกพ…
12:08 ญี่ปุ่นเตือนไต้ฝุ่น "ตาปาห์" อาจก่อคลื่นสูงและดินถล่มในทางตะวันตกของญี่ปุ่น   กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ออกประกาศเตือนว่า พายุไต้ฝุ่น "ตาปา…

ข่าวการเมือง อังคารที่ 8 ม.ค. 2019

ข่าวการเมือง อังคารที่ 8 ม.ค. 2019

นายกฯอังกฤษยันรัฐสภาเตรียมลงมติต่อร่างข้อตกลง Brexit วันที่ 15 ม.ค.นี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

โฆษกของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวว่า รัฐสภาจะลงมติต่อร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในวันที่ 15 ม.ค.นี้ โฆษกระบุว่า สมาชิกรัฐสภาจะเริ่มต้นอภิปรายร่างข้อตกลงดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ และจะปิดการปภิปรายในวันที่ 15 ม.ค. ก่อนที่จะมีการลงมติในวันดังกล่าว นอกจากนี้ โฆษกกล่าวว่าอ่านต่อ

ทรัมป์เตรียมออกทีวีแจงชาวอเมริกันกรณีสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก ขณะชัตดาวน์วันที่ 17

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมแถลงต่อชาวอเมริกันทั่วประเทศในวันนี้ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและสภาคองเกรสในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณสำหรับหน่วยงานรัฐบาล จนทำให้ต้องปิดการดำเนินงานหลายแห่ง (ชัตดาวน์) ทั้งนี้อ่านต่อ

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์ทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมสหกรณ์อ่านต่อ

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอ่านต่อ

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสารและดำเนินการมอบภาคยานุวัติสารให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะผู้เก็บรักษาอ่านต่อ

ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท โดยใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ สาระสำคัญของเรื่อง ศปมผ. รายงานว่า 1.อ่านต่อ

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562 ของกระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการทางด้านภาษีรวม 2 มาตรการ และมาตรการทางด้านการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกของ SFIs ทั้ง 7 แห่ง รวมจำนวน 19 มาตรการ และเห็นชอบมาตรการทางด้านภาษี รวม 2 มาตรการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไปอ่านต่อ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มติคณะรัฐมนตรี

1. รับทราบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 2. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการฯ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามข้อ 1อ่านต่อ

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560อ่านต่อ

แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) ได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายในการประชุมครั้งที่ 6/2561อ่านต่อ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำนักงบประมาณรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 24 (1) กำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักอ่านต่อ

การขอรับเงินอุดหนุนรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทุนประเดิมงวดที่สอง

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบแผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กสศ. ตามที่คณะกรรมการบริหาร กสศ. เห็นชอบแล้ว ในวงเงิน 6,063.04 ล้านบาท เพื่อ กสศ. จะได้จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 2.อ่านต่อ

ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 วงเงินงบประมาณรวม 359,733,400 บาท และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)อ่านต่อ

ขออนุมัติดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง – น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง – น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,100 ล้านบาท 2. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.)อ่านต่อ

ขออนุมัติดำเนินโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร มีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,249 ล้านบาท 2. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไปอ่านต่อ